Logo ZBK
OGŁOSZENIE

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie informuje, że są przyjmowane oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej ciągnionej równiarki drogowej

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej ciągnionej równiarki drogowej o parametrach i wyposażeniu drogowym zgodnym z opisem zawartym w wymaganiach technicznych. Zamawiany sprzęt będzie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021, w pełni sprawny wraz z wyposażeniem dodatkowym zamontowanym w całość. Równiarka ma być gotowa do pracy. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów, w szczególność instrukcję obsługi i książkę serwisową. Cały dostarczony sprzęt musi być ze sobą kompatybilny.
 2. Dostawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, markę oraz typ i parametry techniczne oferowanego sprzętu oraz podać jego producenta.
 3. Na dostarczoną równiarkę wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.
 4. Dostawca powinien także zamieścić aktualne fotografie oferowanego sprzętu.
 5. Oferta musi zawierać minimum jednodniowe szkolenia obsługi równiarki

Specyfikacja techniczna:

 • fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 – 2022,
 • współpraca z ciagnikiem rolniczym
 • zapotrzebowanie na moc od 80 do 210 KM,
 • masa własna min. 5 ton,
 • szerokość lemiesza min. 2500 mm
 • wał hydrauliczny unoszony o wadze min. 1 tony z kopiuowaniem terenu oraz możliwością odłączenia od zestawu,
 • obrót lemiesza po 35 stopni w prawą i lewą stronę oraz obracanie do pozycji transportowej na 70 stopni,
 • sterowanie zakresem pracy hydrauliczne,
 • oświetlenie LED,
 • opony wytrzymałościowe,
 • własna hydraulika napędzana z wom.
 • dodatkowe dwa komplety lemiesza głównego,
 • sterowanie maszyny z kabiny ciągnika,
 • obrót lemiesza,
 • kąt pochyłu lemiesza lewo/prawo,
 • kąt pochyłu lemiesza orzód/tył,
 • prześwit lemiesza, wysunięcie / presunięcie w bok lemiesza,
 • instalacja hamulcowa hydrauliczno – pneimatyczna
 • dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciagnika,
 • zrywak hydrauliczny,
 • oś skrętna,
 • stopa hydrauliczna

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.05.2022 r.

Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Termin składania ofert: 31.03.2022 r. do godz. 1200 (fizyczny wpływ do siedziby ZBK).

Forma składania ofert: zamknięta koperta z dopiskiem „Zakup i dostawa fabrycznie nowej ciągnionej równiarki drogowej”

Miejsce składania ofert: Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, 11 – 010 Barczewo.

Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu lub przesłać pocztą (Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo).

Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w Zakładzie Budynków Komunalnych w Barczewie w dziale ADM, tel. 89 514 99 12; osoby upoważnione do kontaktu z oferentami: Robert Brzóska -Dyrektor Zakładu

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminu udzielania przez Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 3 stycznia 2022 roku.

Robert Brzóska
Dyrektor Zakładu