Logo ZBK
Zarządzenie Dyrektora ZBK Barczewo

Zarządzenie Nr 4/2020
Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia sposobu funkcjonowania Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

W związku z Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Burmistrza Barczewa z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Barczewo, zarządzam, co następuje:

§ 1

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie wprowadza obsługę interesantów za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz poczty elektronicznej, tj. poprzez kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty e-mail:
 tel.: 89 89 514 99 12
 e-mail: zbkbarczewo@barczewo.pl

§ 2

  1. Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie będzie prowadził bezpośrednią (osobistą) obsługę interesantów wyłącznie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa.
  2. Przed zamierzoną wizytą w Zakładzie Budynków Komunalnych w Barczewie należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail:
     tel.: 89 89 514 99 12
     e-mail: zbkbarczewo@barczewo.pl
    celem ustalenia, czy wizyta w ZBK w Barczewie jest niezbędna oraz ustalenia ewentualnego terminu wizyty.

§ 3

Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie zawiesza przyjęcie
interesantów.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 roku i będzie obowiązywało do czasu jego odwołania odrębnym zarządzeniem.