Logo ZBK

Zakład Budynków Komunalnych informuje, że przyjmowane są oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Modernizacja instalacji Wod-Kan oraz instalacji grzewczej w lokalu komunalnym przy ulicy Mazurskiej 3/2 w barczewie.

Ogłoszenie

Załącznik w formacjie pdf: ogłoszenie