Logo ZBK
Ogłoszenie

Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Samochód Volkswagen Transporter T4 nr rej. NOL 98LM, nr nadwozia: WV2ZZZ70ZRH067341, rok produkcji: 1994, stan licznika: 312760 km, silnik DIESEL poj. 2370 cm3

Cena wywoławcza samochodu wynosi 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) brutto

Przetarg odbędzie się dnia 09 października 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, parter.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywca nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.

Samochód można obejrzeć w dniu 06.10.2023 r. w godzinach od 9:00 – 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z Zakładem Budynków Komunalnych w Barczewie.