Logo ZBK
Ogłoszenie

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie informuje, że są przyjmowane oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Remont dachu w budynku położonym w Lesznie 10.

Specyfikacja wykonania robót:
• zdjęcie i utylizacja starego poszycia dachowego,
• wymiana odeskowania (według potrzeb),
• wymiana lub wzmocnienie elementów nośnych dachu (według potrzeb),
• impregnacja elementów drewnianych dachu,
• ułożenie odpowiedniej folii i nabicie łat i kontrłat pod dachówkę ceramiczną,
• ułożenie nowego poszycia dachowego z dachówki ceramicznej,
• remont kominów w części dachowej wraz z malowaniem na biało i wykonaniem obróbki blacharskiej,
• naprawa komina w części strychowej,
• montaż rynien i rur spustowych (blacha ocynkowana),
• wymiana obróbek blacharskich,
• montaż wyłazu dachowego,
• montaż ławy kominiarskiej metalowej,
• montaż stopni kominiarskich,
• montaż śniegołapów w formie kolców/haków,
• wykonanie odprowadzenia wód opadowych poza bryłę budynku.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2023 r.
Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
Termin składania ofert: 17.02.2023 r. do godz. 12 00 (fizyczny wpływ do siedziby ZBK).
Forma składania ofert: zamknięta koperta z dopiskiem ”Oferta na remont dachu w budynku położonym w Lesznie 10”.
Miejsce składania ofert: Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, 11 – 010 Barczewo.

Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu lub przesłać pocztą (Zakład Budynków
Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo).

Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w Zakładzie Budynków
Komunalnych w Barczewie w dziale ADM, tel. 89 514 99 12; osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
Maciej Miłaszewski, Jarosław Dąbrowski.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminu udzielania przez Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym
Zarządzeniem nr 1/2023 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie z dnia 2 stycznia 2023 roku.