Logo ZBK
Ogłoszenie

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie informuje, że przyjmowane są oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Remont pieców kaflowych w lokalach gminnych Gminy Barczewo (2010-2021)

Ogłoszenie w formacie PDF